Confidențialitate

Utilizarea acestui website presupune in mod automat acceptarea conditiilor descrise mai jos.

Prelucrarea datelor personale:

IEBA TRUST S.A. prelucreaza datele cu caracter personal pentru urmatoarele categorii de persoane fizice: clienti si/sau potentiali clienti.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, IEBA TRUST S.A. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate in legatura cu persoanele fizice mentionate mai sus.

Scopul colectarii datelor il reprezinta in principal furnizarea de servicii de investitii financiare conform obiectului de activitate al societatii si in concordanta cu Regulamentul CNVM 32/2006.

Datele cu caracter personal sunt necesare:

  • pentru gestionarea clientilor, a conturilor, controlul operatiunilor;
  • pentru actiuni de marketing (direct) si relatii cu publicul;
  • pentru activitati de intermediere/brokeraj;
  • in vederea indeplinirii unor obligatii legale a societatii in raporturile derulate cu institutiile pietei de capital;
  • in vederea realizarii unui interes legitim al societatii sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele.

Necomunicarea de date personale impiedica stabilirea unei relatii de afaceri cu potentialii clienti. 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre societate si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

- Persoanei vizate, reprezentantilor legali ai persoanei vizate, angajati ai societatii;

- Institutiile pietei de capital: ASF, Bursa de Valori Bucuresti, Societati de compensare si decontare, Fonduri de garantare si alte institutii abilitate de lege sa solicite acest tip de informatii;

- Parteneri din strainatate in scopul incheierii si/sau executarii Contractului de prestari servicii de investitii financiare, daca este cazul.

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, persoanele fizice au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea acestora cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre IEBA TRUST SA a datelor este obligatorie.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele pot adresa o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Societatii din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, Corp C, et.5, sector 2.