Oferta Publica publica de vanzare de obligatiuni convertibile Vrancart

 

Pdf-32.png Decizia ASF nr. 156/01.02.2017

Pdf-32.png Prospect

Pdf-32.png Formular de subscriere

Pdf-32.png Formular de revocare

Pdf-32.png Act Constitutiv

Pdf-32.png Situatii financiare 2013

Pdf-32.png Situatii financiare 2014

Pdf-32.png Situatii financiate 2015

Pdf-32.png Raport auditor 2013

Pdf-32.png Raport auditor 2014

Pdf-32.png Raport auditor 2015