Oferta Publica Cumparare PRIMCOM SA Bucuresti (PRIB) - 26.11.2015 - 18.12.2015

 

Pdf-32.png Decizie ASF nr. 3424/19.11.2015

Pdf-32.png Anunt privind Oferta Publica de Cumparare PRIB

Pdf-32.png Document de Oferta Publica de Cumparare aprobat de ASF prin Decizia nr. 3424/19.11.2015